Avignon

Also known as Man Ray. Een bijzondere collectie.

Van 27/05 tot en met 03/10/2021 van 13.00 tot en met 18.00 u.
Maandag gesloten.

Evenement in Avignon :

Het Musée Angladon - Collectie Jacques Doucet met een tentoonstelling die, aan de hand van een honderdtal schilderijen, tekeningen, rayografiën en andere experimentele creaties, de minder bekende kant van Man Ray belicht, namelijk het door hem uitgevonden werk.
Het vervolg lezen
Man Ray (1890-1976) is bekend als fotograaf. Hij is beroemd geworden als portrettist van talrijke Parijse artistieke personen tussen de beide wereldoorlogen in, maar hij was ook schilder, tekenaar, ontwerper van objecten, graficus, theoreticus, dichter en filmmaker. Hoewel de fotografie hem beroemd maakte en hem in staat stelde comfortabel te leven, was dat niet genoeg voor de kunstenaar in Man Ray. “Fotografie is geen kunst”, nam hij als titel voor een manifest dat hij in 1937 samen met André Breton publiceerde. Parallel aan zijn werk als fotograaf en als tegenwicht ontwikkelde Man Ray activiteiten die hij omschrijft als ‘scheppingen’, ‘vrijer’ en ‘fantasierijker’. Voor hem zijn ze ‘de essentie van het leven’. Deze andere Man Ray wordt met de tentoonstelling in het Musée Angladon - Collectie Jacques Doucet onder de aandacht gebracht onder de titel Also known as Man Ray. Een bijzondere collectie.

Dankzij de uitzonderlijke bruikleen uit de privécollectie van de Literaire Bibliotheek Jacques Doucet en het Centre Pompidou kan men kennismaken met een honderdtal werken langs een parcours dat het licht werpt op deze minder bekende maar essentiële kant van de kunstenaar, namelijk het door hem ontwikkelde werk: schilderijen, tekeningen, maar ook rayografiën die de magie onthullen van voorwerpen die eenvoudig op een gevoelige film zijn geplaatst, lithografieën, collages en andere experimentele werken, waaronder twee films uit de surrealistische periode. Voor Lauren Laz, directeur van het museum en curator van de tentoonstelling, zijn deze niet-commerciële werken “geboren uit een andere, ditmaal persoonlijke noodzaak: ze worden wat de inhoud betreft geleid door vrijheid en plezier en, wat de vorm betreft, door een verlangen om dingen anders te doen, om te breken met gevestigde esthetische conventies, een typisch modern verlangen naar verandering.”

De tentoonstelling belicht de vele facetten van deze veelzijdige kunstenaar, die de nieuwe horizonten van de moderniteit verkent in gezelschap van zijn bevriende beeldend kunstenaars en dichters: de verleiding van Dada die hem, samen met Duchamp, ertoe brengt vreemde beelden te ‘fabriceren’; het avontuur van vrije boeken, samen met Paul Éluard; de ‘verontrustende vreemdheid’ die door de surrealistische gemeenschap wordt gecultiveerd, en haar bloei van omgeleide, gedroomde en opnieuw uitgevonden voorwerpen; ten slotte, de esthetiek van Man Ray die verbonden is met de filmwereld van Hollywood.

Onder de tentoongestelde werken: de serie Revolving Doors (1916-1917), waarin Man Ray gekleurde stukken uitsnijdt, vastplakt en sjabloneert. Rayografiën, waar hij voorwerpen hun waarheid laat onthullen door het idee van het automatisch schrift, dat de surrealisten zo dierbaar was, over te brengen naar een plastisch veld. Met name de allereerste, gepubliceerd in 1922 in het album Champs délicieux met een voorwoord van Tristan Tzara, en anderen, die in 1931 in het album Électricité verschenen.

Vermeldenswaard zijn ook de originele tekeningen voor het boek Les Mains libres, geïllustreerd met gedichten van Paul Éluard, waaronder een uitzonderlijke tekening, een ongepubliceerde versie van Le Pont brisé (De gebroken brug), waarop het lange silhouet van een vrouw - misschien de muze Nusch Éluard - de vorm aanneemt van Le Pont d'Avignon. À l'heure de l'Observatoire - Les Amoureux, een litho waarop twee omhelzende lichamen te zien zijn in de vorm van hemelse lippen. Domesticated Egg, dat getuigt van zijn schepping van geassembleerde en opnieuw uitgevonden voorwerpen, vergezeld van een titel in de tweede graad. Much ado about nothing, uit de reeks Shakespeareaanse vergelijkingen gemaakt van wiskundige objecten gefotografeerd in het Institut Poincaré. Le Poète, de dichter, die het gezicht van de Stervende Slaaf aanneemt, een beeld van Michelangelo. En het portret van Man Ray door Andy Warhol waarmee de tentoonstelling wordt afgesloten.

Deze tentoonstelling krijgt haar volle betekenis in het museum dat de collectie Jacques Doucet (1853-1929) conserveert. De uitvinder van de haute couture - een kunstbeschermer die zeer betrokken was bij surrealisten - kwam in 1922 via André Breton in contact met Man Ray. Vanaf dat moment was hij zeer geïnteresseerd in diens werk dat hij ging verzamelen. In 1925 gaf Doucet hem de opdracht een fotografisch portret van hem te maken, waarvan een afdruk in de collecties van het museum is opgenomen.

De tentoonstelling gaat vergezeld van een publicatie van de volledige privécollectie over dit onderwerp. Dit vernieuwende boek bevat bijdragen vanuit verschillende kennisgebieden en met diverse interpretaties van een oeuvre, op zoek naar de andere Man Ray.

Minder tonen

VOIR PLUS
Minder tonen
VOIR PLUS
Minder tonen

Datums en tijden

Van 27/05 tot en met 03/10/2021 van 13.00 tot en met 18.00 u.
Maandag gesloten.

Tarieven

Vol tarief: € 8, Korting: € 6,50, Kind: € 1,50.

Talen

  • Frans

Contact

Musée Angladon - 5 rue Laboureur
84000 Avignon
Tel : Het nummer tonen 04 90 82 29 03
E-Mail : accueil@angladon.com
Site web : https://angladon.com/

Contactgegevens

Lengtegraad: 4.806971
Breedtegraad: 43.946002