Wettelijke informatie

Ontdek de informatie van provenceguide.com, de officiële website van Vaucluse Tourisme.

 

Officiële website van de Vaucluse Toerisme www.provence-toerisme.com

 

 

Uitvoering

 

Redacteur, verantwoordelijk uitgever
Projectbeheer
Vaucluse Tourisme
Ontwerp en grafische vormgeving, Integratie
Vaucluse Tourisme
Accommodatie
OVH
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix
Softwareoplossing - CMS
Agence Interactive
Le Challenge - 58 avenue Debourg - 69007 LYON
www.agenceinteractive.com
Belangrijkste gegevensbestand - Gestion des objets d'information
Constellation
9 rue François Tanguy-Prigent - 35000 RENNES
www.enjoyconstellation.com
Programma marktplaats „Provence-Resa“
Alliances Réseaux
26 rue Saint Exupéry BP 144 - 73303 Saint Jean de Maurienne cedex
http://www.alliance-reseaux.com

 

Fotoverantwoording

© ABRY Hélène / Coll. Vaucluse Provence Attractivité Tourisme
© BISET COUTANT Valérie / Coll. Vaucluse Provence Attractivité Tourisme
© CAMPOMAR Jean Pierre / Mairie d'Avignon
© Comité de promotion des vins de Châteauneuf du Pape
© Compagnons de Saint Jean de Valréas / Coll. Vaucluse Provence Attractivité Tourisme
© DAMIANI / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© DIGNAC Benoît / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© GILLET Valérie / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© HOCQUEL Alain / Coll. Vaucluse Provence Attractivité Tourisme
© JULIEN Marie Pierre / Coll. Vaucluse Provence Attractivité Tourisme
© LAURIN Eric / Coll. Vaucluse Provence Attractivité Tourisme
© LAURIN Marc / Coll. Vaucluse Provence Attractivité Tourisme
© LOUBET / Coll. Parc Régional du Luberon
© MEDARD Philippe / Coll. Vaucluse Provence Attractivité Tourisme
© SEILLE Jean Luc / Conseil Général de Vaucluse
© ZIMMERMAN Jean-Louis / Coll. Vaucluse Provence Attractivité Tourisme

 

De foto’s van de hotels, campings, restaurants, chambres d’hôtes en groepsaccommodaties zijn verstrekt door de eigenaars of beheerders. Zij zijn volledig aansprakelijk voor deze foto’s.

De foto’s van musea en bezienswaardigheden zijn verstrekt door conservatoren of steden. Zij zijn volledig aansprakelijk voor deze foto’s.

 

Videoverantwoording:

© Coll. Vaucluse Provence Attractivité

 

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

 

De toegang tot en het gebruik van de website houdt in dat de Gebruiker de meest recente, online beschikbare versie van deze voorwaarden aanvaardt, stilzwijgend en zonder voorbehoud.

Beschrijving van de dienstverlening

Het doel van de website www.provence-toerisme.com is het verstrekken van informatie om het organiseren van een vakantie of toeristisch bezoek in de Vaucluse te vergemakkelijken.

De gebruikers van de website hebben toegang tot informatie die per thema is ingedeeld, zodat zij de bestemming kunnen ontdekken, maar ook praktische informatie kunnen raadplegen om hun verblijf te organiseren en te reserveren.

Betreffende de presentatie en verkoop van het accommodatieaanbod (met uitzondering van de Clévacances-vakantiewoningen waarvan een deel wordt verkocht door het Vaucluse Provence Attractivité), heeft laatstgenoemde uitsluitend de rol van bemiddelaar tussen gebruikers en dienstverleners. Deze bemiddelende functie wordt gratis door het Vaucluse Provence Attractivité verzorgd om de klant te informeren. Ondanks alle zorg die aan de selectie van het accommodatieaanbod wordt besteed, kan het Vaucluse Provence Attractivité niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van verplichtingen door de dienstverlener ten opzichte van de klant.

Toegang en beschikbaarheid

De toegang tot de website wordt permanent gewaarborgd, behalve in geval van overmacht of gebeurtenissen die buiten de controle van Vaucluse Provence Attractivité liggen, en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudsinterventies die nodig zijn voor de goede werking van de website.

Aansprakelijkheid

Het Vaucluse Provence Attractivité spant zich in om gebruiker de meest betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken en baseert zich op een netwerk van partners die deelnemen aan het bijwerken van de toeristische informatie (toeristenbureaus, professionals, netwerken enz.).

Het Vaucluse Provence Attractivité kan de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze website wordt verstrekt echter niet garanderen. Het Vaucluse Provence Attractivité kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, geleden door gebruikers of derden die zich gebaseerd hebben op informatie op de website, en meer in het algemeen bij het raadplegen en gebruiken van de website. De prijzen zijn slechts indicatief.

Het Vaucluse Provence Attractivité kan onder deze omstandigheden niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, geleden door gebruikers of derden die zich gebaseerd hebben op informatie op deze website met betrekking tot het accommodatieaanbod, noch voor schade voortvloeiend uit de commerciële relatie die is aangegaan met dienstverleners die belast zijn met de verkoop van dit accommodatieaanbod. Het Vaucluse Provence Attractivité houdt overigens geen toezicht op de websites die aan deze website zijn gekoppeld door middel van hyperlinks en wijst iedere aansprakelijkheid met betrekking tot deze websites en hun inhoud af.

Wilt u ons per e-mail op de hoogte stellen van storingen of onjuiste informatie: klik hier

Vertrouwelijkheid en persoonlijke gegevens

Voor de bestanden met klantgegevens die gerelateerd zijn aan deze website en persoonlijke gegevens bevatten, is een verklaring ingediend bij CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). In overeenstemming met de bepalingen van artikel 34 van de Franse wet, nr. 78-17 van 06/01/1978, beschikt u over het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van deze informatie. Hiertoe kunt u zich richten tot de Vaucluse Provence Attractivité.

Als gebruiker van de website geeft u Vaucluse Provence Attractivité toestemming om deze informatie te gebruiken. Het verzamelen van de persoonlijke gegevens op deze website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door het Departementaal Comité voor Toerisme van de Vaucluse. Deze worden in geen geval overgedragen aan een derde partij.

Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder uw medeweten.

De website plaatst geen cookies.

Statistische gegevens

De redacteur van de website verzamelt statistische gegevens over het aantal bezoekers, de duur van het bezoek, de herkomst van de bezoekers en de meest bekeken pagina’s. Hiervoor worden het programma Web trends en het systeem Google analytics gebruikt.

 

Copyright en auteursrechten

De reproductie, het gebruik, de exploitatie van foto’s, afbeeldingen, plattegronden, teksten, het extraheren van gegevensbestanden, onderdelen van het grafisch ontwerp en in algemene zin alle publicatie-elementen van deze website is streng verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs. De niet-naleving van dit verbod betekent een vervalsing, die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke sancties voor de vervalser. De website www.provenceguide.com is het eigendom van het Departementaal Comité voor Toerisme van de Vaucluse. Op de volledige website is de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrechten en intellectueel eigendom van toepassing.

Voorwaarden voor optimaal gebruik

Sommige pagina’s van de website bevatten:

- PDF-documenten: om deze documenten te kunnen lezen hebt u het programma Acrobat Readers nodig. U kunt dit programma gratis downloaden.

- Flash-animaties: om deze te tonen hebt u de Flash 9.0 plugin nodig. U kunt deze plugin gratis downloaden.