Wettelijke informatie

Officiële website van Vaucluse Provence Attractivité

Uitvoering

Redacteur, Verantwoordelijke uitgever
Projectbegeleiding, uitdenking, grafische vormgeving, toepassingen, ontwikkeling

Vaucluse Provence Attractivité
Vertegenwoordigd door de voorzitter

Voornaamste gegevensbestand
APIDAE – www.apidae-tourisme.com

Webhosting
OVH – 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix

Fotocredits

© ABRY Hélène / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© BISET COUTANT Valérie / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© BOURDEREAU L.
© CINTAS FLORES Régis
© CLAUDEPIERRE Carole / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© Comité de promotion des vins de Châteauneuf du Pape
© Compagnons de Saint Jean de Valréas / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© COLOMBE PRODUCTION
© COQUARD Maxime / Besjobers.com
© DAMIANI / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© DIGNAC Benoît / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© GILLET Valérie / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© HOCQUEL Alain / Coll. Vaucluse Provence Attractivité

 
Foto’s van hotels, campings, restaurants, chambres d’hôtes en collectieve accommodaties zijn verstrekt door de eigenaars of beheerders. Zij zijn volledig aansprakelijk voor deze foto’s.
Foto’s van musea en bezienswaardigheden worden verstrekt door beheerders of steden. Zij zijn volledig aansprakelijk voor deze foto’s.
 

© JULIEN Marie Pierre / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© KESSLER Guénahel
© LAURIN Marc / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© LOUBET / Coll. Parc Régional du Luberon
© MAISONNAVE Stéphanie / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© Maynard
© O’Brien Thomas
© OISEAU ROSE ©Steven Tor – oiseaurose.com
© PLANQUE Michel
© POUX Sylvie / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© RATHAY Thomas
© RIPERT Magali
© STORM Teresa / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© VALIZ STORIZ
© Steven Tor – oiseaurose.com
© VERNEUL Teddy
© ZIMMERMAN Jean-Louis / Coll. Vaucluse Provence Attractivité

Videocredits

© AMDA
© Colombe Production
© HOCQUEL Alain / Coll. Vaucluse Provence Attractivité
© Images Mouvement

© Jimmy Valentin
© O2 Prod
© Waldorf Production

Inhoud schrijven

Redactionele artikelen:
© ABRY Hélène
© CLAUDEPIERRE Carole
© DA SILVA COIAS Tiphanie
© MAISONNAVE Stéphanie

Toeristisch aanbod van SIT APIDAE:
Vaucluse VVV-kantoren
Vaucluse Provence Aantrekkelijkheid

Webontwikkelingen

CHOUROT Michel
FONTAINE Benjamin
ABRY Hélène

GR® is een geregistreerd handelsmerk van de FFRandonnée en omvat de routes die zijn aangeduid met de naam “GR®. Deze zijn gemarkeerd met wit-rode tekens. Deze routes zijn uitgestippeld door de FFRandonnée. Onbevoegde reproductie hiervan, evenals van het handelsmerk GR®, vormt een strafrechtelijk vervolgbare overtreding.

Algemene gebruiksvoorwaarden van www.provenceguide.com

De toegang tot en het gebruik van de website betekent dat de gebruiker akkoord gaat met de meest recente en online beschikbare voorwaarden.

Beschrijving van onze diensten

Het doel van www.provenceguide.com is het online beschikbaar stellen van informatie, bedoeld om het plannen van een verblijf of van een toeristisch bezoek in de Vaucluse te vergemakkelijken.
Gebruikers van de site hebben toegang tot thematisch ingedeelde informatie, zodat ze de bestemming kunnen ontdekken, maar ook praktische informatie kunnen raadplegen om hun verblijf te organiseren en te boeken.

Met betrekking tot het aanbieden en de marketing van vakantieaccommodaties (met uitzondering van vakantiewoningen van Clévacances, waarvan een deel door Vaucluse Provence Attractivité wordt gefaciliteerd), is Vaucluse Provence Attractivité uitsluitend bemiddelaar tussen gebruiker en dienstverlener. Deze rol van tussenpersoon wordt gratis door Vaucluse Provence Attractivité verstrekt om de klant te informeren. Vaucluse Provence Attractivité kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige niet-nakomingen van verplichtingen door de dienstverlener ten opzichte van de klant, ondanks alle zorg die aan de selectie van het accommodatieaanbod wordt besteed.

TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID

De site is te allen tijde beschikbaar, behalve in geval van overmacht of voorvallen die buiten de macht van Vaucluse Provence Attractivité liggen, en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoud aan de website, dat nodig is om operationeel te blijven.

Aansprakelijkheid

Vaucluse Provence Attractivité streeft ernaar gebruikers de meest betrouwbare en kwalitatieve informatie te verstrekken en vertrouwt op een netwerk van partners die bijdragen aan het bijwerken van de toeristische informatie (toeristenbureaus, professionals, netwerken, enz.).
Vaucluse Provence Attractivité geeft echter geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de site. Vaucluse Provence Attractivité kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelen die gebruikers of derden ondervinden van op de site gevonden en gepubliceerde informatie. De prijzen worden bij wijze van indicatie gegeven.

Vaucluse Provence Attractivité kan onder deze voorwaarden niet aansprakelijk worden gesteld door directe of indirecte schade die gebruikers ondervinden als gevolg van op de site gepubliceerde informatie met betrekking tot het accommodatieaanbod, noch voor schade voortvloeiend uit de commerciële relaties met de dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de marketing van deze aanbiedingen. Vaucluse Provence Attractivité houdt overigens geen toezicht op de sites die via hyperlinks aan de site zijn gekoppeld en wijst iedere aansprakelijkheid met bettrekking tot deze sites en de inhoud ervan af.
Meld eventuele storingen of onjuiste informatie per e-mail: klik hier

Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Voor de gegevensbestanden van klanten die gerelateerd zijn aan deze site en die persoonlijke gegevens bevatten, is een verklaring ingediend bij de CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés – de nationale commissie voor gegevensbescherming). Overeenkomstig de bepalingen van artikel 34 van de Franse wet nr. 78-17 van 06/01/1978 heeft u het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van deze informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met Vaucluse Provence Attractivité: 12 rue Collège de la Croix – 84000 Avignon. rgpd@vaucluseprovence.com.

Als gebruiker van de site geeft u Vaucluse Provence Attractivité toestemming om deze informatie te gebruiken. Het verzamelen van de persoonlijke gegevensbestanden op deze site is uitsluitend bestemd voor het gebruik van Vaucluse Provence Attractivité. Gegevens mogen in geen geval aan derden worden overgedragen.
Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder uw medeweten.

Statistische gegevens

De redacteur van de site verzamelt statische gegevens over het aantal bezoekers, de tijd die men doorbrengt op de site, de herkomst van de bezoekers en de meest bezochte pagina’s. Deze gegevens worden verzameld in een database. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

Google Analytics-functies met betrekking tot display-advertenties zijn ingeschakeld voor deze site (Remarketing)

Google gebruikt cookies om onze advertenties te tonen op haar Display netwerk.

Dankzij DoubleClick past Google de advertenties die aan gebruikers worden getoond aan op basis van hun surfgedrag op onze site.
U kunt het gebruik van deze functie uitschakelen door naar Beheer van advertentievoorkeuren te gaan >>Meer info

Copyright en auteursrechten

De reproductie, het gebruik, de exploitatie van foto’s, afbeeldingen, kaarten, teksten, extracten van gegevensbestanden, grafische ontwerpelementen en alle overige publicatie-elementen van deze site is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs.

Niet-naleving van dit verbod vormt een vervalsing, die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder. www.provenceguide.com is eigendom van Vaucluse Provence Attractivité. Op de volledige site is de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom van toepassing.

Voorwaarden voor optimaal gebruik

Sommige pagina’s op de site bevatten:
 PDF-documenten : Om deze documenten te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat Reader nodig. U kunt dit programma gratis downloaden.
– Flash-animaties : Om deze te tonen heeft u de Flash 9.0 plugin nodig. U kunt deze plugin gratis downloaden.

Vaucluse Provence Attractivité, 12 rue du College de la Croix, 84 000 Avignon
SIRET 824 400 436 00013