Le Palais des Papes à Avignon

Avignon ten tijde van de pausen

In de voetsporen van de pausen

1 dag

Afstand :
4.3 Km

Le Palais des Papes

Villeneuve-lez-Avignon

De pausen hebben deze stad gevormd door hun aanwezigheid in de 14e eeuw en hun verblijf heeft een blijvende invloed gehad op het dagelijks leven in Avignon.
Ontdek tijdens deze route de belangrijkste bouwwerken die getuigen van de Gouden Eeuw van de Pausenstad.

Vertrekpunt

het Pausenpaleis in Avignon
Place du Palais, 84000 Avignon

GPS coördinaten

4.807676

43.951057

Bezoek 1: het Pausenpaleis

Bewonder het majestueuze Pausenpaleis met imposante architectuur van buiten met het blote oog en ontdek aan de binnenkant alle geheimen met behulp van augmented reality.

Stelt u zich eens voor wat voor een indruk de paus zou kunnen maken op de menigte vanaf het balkon dat uitsteekt over de porte des Champeaux (de hoofdingang)! Vermaak u tijdens uw ontdekkingstocht en beleef de verschillende fasen van de bouw van het oude en nieuwe paleis.
Vervolg uw bezoek aan de binnenkant van het gebouw, dat u dankzij de digitale tablet kan zien zoals het er vroeger uitzag. Op het scherm ziet u bijvoorbeeld de kleuren, meubels en objecten uit die tijd. Een echte duik in de geschiedenis!

Praktisch

  • 9 Pausen zetelden in Avignon tussen 1310 en 1409.
  • In de zomer wordt het Cour d’Honneur (de binnenplaats) van het Pausenpaleis omgetoverd tot een podium voor het Festival van Avignon.
  • Inbegrepen in de Vaucluse Provence Pass

Bezoek 2: het Petit Palais

De plaats die Benedictus XII koos om zijn paleis te bouwen, was de thuisbasis van de bisschop van Avignon. Deze laatste was genoodzaakt te verhuizen naar een nabijgelegen ‘livrée’ (het onderkomen van een kardinaal): le Petit Palais.

Dit monument is een perfect voorbeeld van de invloed van de aanwezigheid van de pausen in Avignon door de eeuwen heen. Doordat het Petit Palais door Benedictus XII een bisschoppelijke zetel werd en er vervolgens een aartsbisschop gehuisvest werd, bleef het bouwwerk eigendom van de kerk tot aan de Revolutie.
Tegenwoordig is het Petit Palais een musuem waarvan de ziel verbonden is met zijn oorsprong, aangezien de collectie Campana van oorsprong Italiaans is en talrijke religieuze voorstellingen bevat.

Praktisch

  • Gratis toegang
  • Het gebouw dankt zijn huidige aanblik aan paus Julius II die het bouwwerk in 1481 liet completeren.

Bezoek 3: de kardinaalresidenties

Met de komst van de pausen vestigden alle leden van het Pauselijk Hof, en in het bijzonder de kardinalen zich in Avignon. Zij moesten natuurlijk in geschikte woningen worden gehuisvest: les livrées.

Sommige kardinalen kochten verschillende eigendommen op om er onderkomens van te maken die eruitzagen als een klein paleisje, met als gevolg een ware huizencrisis. De appartementen van de kardinalen werden, naar het model van het Pausenpaleis, gebouwd rond 1 of 2 binnenplaatsen en hadden grote kamers voor de organisatie van weelderige ontvangsten. Tegenwoordig bestaan nog het huis in de klokkentoren van het stadhuis, de livrée d’Albano, de livrée de Viviers, maar ook de livrée Ceccano in de bibliotheek van Avignon, die voor iedereen toegankelijk is.

Praktisch

  • De bibliotheek Ceccano is geopend van dinsdag tot en met zaterdag.
  • In de 14e eeuw werd een dertigtal livrées gebouwd in Avignon.

Bezoek 4: la Tour Philippe le Bel

Laten we de Rhône oversteken om erachter te komen hoe het Pausdom het gebied tot zelfs in het Koninkrijk Frankrijk heeft veranderd.

De komst van het pausdom zorgde ook voor grote veranderingen voor Villeneuve-lès-Avignon, een dorp dat tegenover Avignon ligt. Bij het oversteken van de Rhône vinden vele kardinalen gronden op Frans gebied om zich ver van de drukte van de stad te vestigen. Tegenwoordigt kun u la Chartreuse bezoeken, dat werd gebouwd door de, toen nog niet benoemde, paus Innocetius VI. Na zijn benoeming tot paus schonk hij het aan de Orde der Kartuizers. De koning van Frankrijk, Filips de Schone toont met de bouw van het Fort St André, dat duidelijk zichtbaar is vanuit Avignon, (gepland voor 1292 en voltooid in 1361) zijn macht aan zijn buurman de paus.

Praktisch

  • Wist u dat? Koning Filips de Schone de hulp van paus Clemens V vroeg om van de Orde van de Tempeliers af te komen
  • Een bezoek aan de monumenten in Villeneuve-lès-Avignon is inbegrepen in de Vaucluse Provence Pass